Giỏ hàng

Guitar Rosen

1,690,000₫

Guitar Rosen G11

1,690,000₫

Quà Tặng:

 • Bao đàn
 • Pick gảy
 • Lục giác chỉnh cần
 • Capo
 • Khóa học online 

2,350,000₫

Guitar Rosen G12

2,350,000₫

Quà Tặng:

Bao đàn
Pick gảy
Lục giác chỉnh cần
Capo
Khóa học online 

1,950,000₫

Guitar Rosen G13

1,950,000₫

Quà Tặng:

 • Bao đàn
 • Pick gảy
 • Lục giác chỉnh cần
 • Capo
 • Khóa học online 

2,350,000₫

Guitar Rosen G15

2,350,000₫

Quà Tặng:

 • Bao đàn
 • Pick gảy
 • Lục giác chỉnh cần
 • Capo
 • Khóa học online 

1,150,000₫

Guitar Rosen R125

1,150,000₫

Quà Tặng:

 • Bao đàn
 • Pick gảy
 • Lục giác chỉnh cần
 • Capo
 • Khóa học online 

1,250,000₫

Guitar Rosen R135

1,250,000₫

Quà Tặng:

 • Bao đàn
 • Pick gảy
 • Lục giác chỉnh cần
 • Capo
 • Khóa học online 

Facebook Instagram Youtube Tiktok Top

Danh sách so sánh