Danh sách piano điện Container ep-4 về Piano Hà Nội ngày 25/01/2019

Cập nhật: 03/01/2019
Lượt xem: 127

THEO DÒNG NHẬP KHẨU

 Piano Hà Nội tiếp tục hạ container 40feet đàn Piano điện
Vẫn là dựa trên các tiêu chí về chất lượng âm thanh, hình thức, phân khúc giá hợp lý. Chúng tôi đã kiểm định hàng hóa nguyên bản, đạt chất lượng tốt. 
Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch. Nhìn chung đợt này chúng tôi tập trung đưa về Việt Nam những dòng đàn, model được ưa chuộng nhất và đang được sử dụng phổ biến nhất ở nước ta thời điểm gần đây.

 

No. DP/EP/EO/Kb MAKER MODEL SERIAL
No.1 DP CASIO AP20 2837
No.2 DP CASIO AP21 R001416M
No.3 DP CASIO AP3 701
No.4 DP CASIO AP33 6104308
No.5 DP CASIO AP33C 6103336
No.6 DP CASIO AP420BN  
No.7 DP CASIO AP50 3679
No.8 DP CASIO AP80R 6101046
No.9 DP CASIO CDP7000 15731
No.10 DP CASIO PX700 6039037R
No.11 DP CASIO PX730 8029633FDR
No.12 DP CASIO PX730BK 8017478FDR
No.13 DP CASIO PX735BN 19063
No.14 DP CASIO PX770WE 3352
No.15 DP COLUMBIA EP135 5077
No.16 DP COLUMBIA EP2200 1709
No.17 DP COLUMBIA EP3000 1250
No.18 DP COLUMBIA EP3000 2578
No.19 EO HAMMOND T582 366022
No.20 DP KAWAI CN21C 9940469
No.21 DP KAWAI CN22R EO18893
No.22 DP KAWAI CN23B EO61228
No.23 DP KAWAI CN23C E044199
No.24 DP KAWAI CN23C E054282
No.25 DP KAWAI CN27R E160040
No.26 DP KAWAI L5 9476601
No.27 DP KAWAI PD220 9097613
No.28 DP KAWAI PN2C 9926855
No.29 DP KAWAI PW300 9152174
No.30 DP KAWAI PW400 9259159
No.31 DP KAWAI PW7C 9489928
No.32 DP KAWAI PW820 9312131
No.33 EP KAWAI S205 12723
No.34 DP KORG C350 1393
No.35 DP KORG FC300 3359
No.36 DP KORG LP350 4549
No.37 DP KORG XC1000 303
No.38 DP ROLAND DP990 ZX02043
No.39 DP ROLAND HP1800V ZF20740
No.40 DP ROLAND HP2800 AF50063
No.41 DP ROLAND HP330 AJ96030
No.42 DP ROLAND HP337RD ZP22070
No.43 DP ROLAND HP630 880343
No.44 DP ROLAND KR375D ZM66085
No.45 DP ROLAND MP101DMH ZV52403
No.46 DP ROLAND RP401R Z7E0620
No.47 DP TECHNICS SXPR600 Z96A1663
No.48 EO YAMAHA B1 240
No.49 EO YAMAHA C200 10819
No.50 EO YAMAHA C200 4816
No.51 EO YAMAHA C201 13628
No.52 EO YAMAHA C5A 5823
No.53 DP YAMAHA CLP123 40412
No.54 DP YAMAHA CLP123 51383
No.55 DP YAMAHA CLP150 610337
No.56 DP YAMAHA CLP154 8323
No.57 DP YAMAHA CLP156 11944
No.58 DP YAMAHA CLP156 26126
No.59 DP YAMAHA CLP230 JCNH01423
No.60 DP YAMAHA CLP230C JCLZ01244
No.61 DP YAMAHA CLP230C JCMK01010
No.62 DP YAMAHA CLP360 18348
No.63 DP YAMAHA CLP430R JCRI01285
No.64 DP YAMAHA CLP535M JCUZ01217
No.65 DP YAMAHA CLP820 13254
No.66 DP YAMAHA CLP860 1751
No.67 DP YAMAHA CLP860 9128
No.68 DP YAMAHA CLP870 3620
No.69 DP YAMAHA CLPS408PE JCSH01004
No.70 DP YAMAHA CVP103 5943
No.71 DP YAMAHA CVP209 601417
No.72 DP YAMAHA CVP55 1054
No.73 DP YAMAHA CVP65 25954
No.74 DP YAMAHA CVP65 8110
No.75 DP YAMAHA CVP75 1859
No.76 DP YAMAHA CVP87 3668
No.77 EO YAMAHA D700 40827
No.78 EO YAMAHA D800 8473
No.79 DP YAMAHA DGP1 1050
No.80 DP YAMAHA DUP1 2171
No.81 DP YAMAHA DUP10 31307
No.82 DP YAMAHA DUP7 37897
No.83 DP YAMAHA DX7 26533
No.84 EP YAMAHA E502 29302
No.85 EP YAMAHA E502 33404
No.86 EO YAMAHA EL100 623351
No.87 EO YAMAHA EL27 14776
No.88 EO YAMAHA EL30 2667
No.89 EO YAMAHA EL50 28859
No.90 EO YAMAHA EL50 40358
No.91 EO YAMAHA EL500 24954
No.92 EO YAMAHA EL500 37725
No.93 EO YAMAHA EL57 10018
No.94 EO YAMAHA EL700 3974
No.95 EO YAMAHA EL87 22073
No.96 EO YAMAHA EL87 24056
No.97 EO YAMAHA EL90 11998
No.98 EO YAMAHA EL90 3269
No.99 EO YAMAHA EL90 36735
No.100 EO YAMAHA EL90 3722
No.101 EO YAMAHA EL900 10928
No.102 EO YAMAHA EL900 17357
No.103 EO YAMAHA EL900 30663
No.104 EO YAMAHA EL900 5625
No.105 EO YAMAHA EL900 8194
No.106 EO YAMAHA EL900B 2267
No.107 EO YAMAHA EL900B 3379
No.108 EO YAMAHA EL900M 105560
No.109 EO YAMAHA EL900M 7096
No.110 EO YAMAHA ELB01 JATI01103
No.111 EO YAMAHA ELB01 JCMI01418
No.112 EO YAMAHA ELB01 JCQL01226
No.113 EO YAMAHA ELS01 JAKY01521
No.114 EO YAMAHA FC20 26675
No.115 EO YAMAHA FE50 61973
No.116 EO YAMAHA FS30 55693
No.117 EO YAMAHA FS30 77703
No.118 EO YAMAHA HE5 16202
No.119 EO YAMAHA HS5 45566
No.120 EO YAMAHA HS5 53763
No.121 EO YAMAHA HS6 22426
No.122 DP YAMAHA P120S JALJ01236
No.123 EO YAMAHA SE2000 52326
No.124 DP YAMAHA YDP101 13320
No.125 DP YAMAHA YDP101 3551
No.126 DP YAMAHA YDP131C JBNX01627
No.127 DP YAMAHA YDP142C JCSZ01085
No.128 DP YAMAHA YDP201 7991
No.129 DP YAMAHA YDPS31 JCTL01102
No.130 DP YAMAHA YDPS51B JCSN01002
No.131 EO YAMAHA 不明  
No.132 EO ZENON M15 3051632
No.133 MC FAMILY FMC5000HD 4805
No.134 MC FAMILY FMCS330 1208
No.135 MC FUJIIRYOKI AS640 AS108662
No.136 MC FUJIIRYOKI AS730 S7310305
No.137 MC FUJIIRYOKI AS830 K8308473
No.138 MC FUJIIRYOKI AS850 S8508764
No.139 MC FUJIIRYOKI SKS80 HD603992
No.140 MC PANASONIC EP3510  
Có thể bạn quan tâm
0985 982 949