Danh sách container 40feet piano điện về Tổng kho Piano Hà Nội tháng 09/2018

Cập nhật: 09/10/2018
Lượt xem: 127

Dưới đây là danh sách đàn đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng cây trước khi quyết định chốt giao dịch. Nhìn chung đợt này chúng tôi tập trung đưa về Việt Nam những dòng đàn, model được ưa chuộng nhất vàđang được sử dụng phổ biến nhất ở nước ta thời điểm gần đây.
Mọi thông tin liên hệ đặt hàng

Danh sách Container 40feet piano điện về Tổng kho Piano Hà Nội tháng 09/2018

Mời quý đại lý liên hệ Mr. Xuân Trường đặt hàng!

 

No MAKER MODEL SERIAL PED Year
No.1 CASIO AE500   3 2002
No.2 CASIO AL100R 002729 3 2001
X CASIO AP15      
No.3 CASIO AP25 4100883 3 2002
No.4 CASIO AP35 002156 2 1995
No.5 CASIO AP400 8103692 3 2008
No.6 CASIO AP500 8100643 3 2006
No.7 CASIO AP55 001019 3 1996
No.8 CASIO AP7 002900 3  
No.9 CASIO CDP3000 1003282 2  
No.10 CASIO PX110 6091370 1 2004
No.11 CASIO PX700 6028477R    
No.12 CASIO PX700 6037788R 3 2006
X CASIO PX700 8001624CRR    
X CASIO PX720 8049286R    
No.13 CASIO PX750BK   3 2014
No.14 CASIO PX760WE   3 2016
No.15 CASIO PX800 8106070 3 2007
No.16 CASIO PX830BK 1411HVR 3 2009
No.17 COLUMBIA EP125J 2242 3 2000
No.18 COLUMBIA EP215 1110 3 2002
No.19 COLUMBIA EP290 2004 3 1997
No.20 COLUMBIA EP320 3060 3 1999
No.21 COLUMBIA EP330 5233 3 2000
No.22 COLUMBIA EP345 1306 3 2002
No.23 COLUMBIA EP3500 1113 3 1993
No.24 HAMMOND 222222K 8075183    
No.25 KAWAI EP55 922358 2 1993
No.26 KAWAI ES1 9919624 2 2005
No.27 KAWAI HE10 11762 2  
No.28 KAWAI L1 9905113 1 2003
No.29 KAWAI L2 9469830 1 2003
No.30 KAWAI La3 9942960 3 2008
No.31 KAWAI PE3 9908097 1 2004
No.32 KAWAI PN250 9347474 3 1999
No.33 KAWAI PS330 9228157 3 1993
X KAWAI PW100      
No.34 KAWAI PW1200 9451402 3 2003
No.35 KAWAI PW149 9192092 2  
No.36 KAWAI PW180 9258417 2  
No.37 KAWAI PW260 9095505 2  
No.38 KAWAI PW260MR 9136278 2  
No.39 KAWAI PW260MR 9136924 2  
No.40 KAWAI PW610 不明 3  
No.41 KAWAI PW700 9245206 3 1993
No.42 KAWAI PW700 9252491 3 1994
No.43 KAWAI PW810 9275668 3 1995
No.44 KORG C2000 001481 3 2000
No.45 KORG C3200 100523 3 2002
No.46 KORG C320LC 2789 3 2007
No.47 KORG C4000 004993 2  
No.48 KORG C6500 001894 3 2002
No.49 KORG C7000 002167 2  
No.50 KORG FC300 000466 3 1996
No.51 KORG FC300 002581 3 1997
No.52 KORG LP350 001796 3 2009
No.53 KORG SP170S 052193 1 2010
No.54 KORG SP170S 085003 1 2014
No.55 ROLAND DP990 ZW30210 3 2007
No.56 ROLAND HP103DLC ZV04992 3 2006
No.57 ROLAND HP103D-LC ZT72533 3 2005
No.58 ROLAND HP2000 815393 2  
No.59 ROLAND HP203LC ZW42621 3 2007
No.60 ROLAND HP230 ZI30885 3 1996
No.61 ROLAND HP2700 AC93185 3  
X ROLAND HP305GP ZZ31266    
No.62 ROLAND HP307GP A0A1123 3 2010
No.63 ROLAND HP330 ZI11596 3 1995
No.64 ROLAND HP507PE Z6B0231 3 2012
No.65 ROLAND HP550G ZI40170 3  
X ROLAND HP555G      
No.66 ROLAND HP700 843439 2  
No.67 ROLAND KF90 ZN601727    
No.68 ROLAND KR4300 ZH30434 3 1995
No.69 ROLAND KR575D ZL94490 3 1999
No.70 ROLAND PT8 ZJ54284 2 1997
No.71 TECHNICS SXPX105 996A2551 3 1996
No.72 TECHNICS SXPX105N 694A6730 3 1993
No.73 TECHNICS SXPX111N 994A3075 2 1994
No.74 TECHNICS SXPX55 X91C1328 3  
No.75 TECHNICS SXPX71N 396A6695 2 1993
No.76 YAMAHA C4 3247    
No.77 YAMAHA CK50 7984    
No.78 YAMAHA CLP121 004572 2 1993
No.79 YAMAHA CLP123 027586 3 1993
No.80 YAMAHA CLP130 601560 3 2002
No.81 YAMAHA CLP130 637114 3 2004
No.82 YAMAHA CLP133 010213 3 1994
No.83 YAMAHA CLP133 034451 3 1996
No.84 YAMAHA CLP154 008516 3 1995
No.85 YAMAHA CLP156 011382 3 1996
No.86 YAMAHA CLP156 017109 3 1995
No.87 YAMAHA CLP156 017161 3 1995
No.88 YAMAHA CLP156 037310 3 1996
No.89 YAMAHA CLP170M 607541 3 2004
No.90 YAMAHA CLP200 20499 2  
No.91 YAMAHA CLP230 JCLI01292 3 2005
No.92 YAMAHA CLP230 JCLJ01099 3 2005
No.93 YAMAHA CLP230 JCMJ01540 3 2006
No.94 YAMAHA CLP230 不明 3 2006
No.95 YAMAHA CLP230C JCNI01093 3 2007
No.96 YAMAHA CLP230M JCLJ02023 3 2005
No.97 YAMAHA CLP240 JCLN01041 3 2005
X YAMAHA CLP240 JCMH01129    
No.98 YAMAHA CLP240 JCMP01154 3 2006
No.99 YAMAHA CLP260 006499 2  
X YAMAHA CLP270C      
No.100 YAMAHA CLP300 29308 2  
No.101 YAMAHA CLP340 JCPM01197 3 2009
No.102 YAMAHA CLP350 06885 2  
No.103 YAMAHA CLP360 014577 2  
No.104 YAMAHA CLP411 6838 3 1997
No.105 YAMAHA CLP440 JCRK01010 3 2011
No.106 YAMAHA CLP545M JCWH01058 3 2016
X YAMAHA CLP550      
No.107 YAMAHA CLP550 021707 3 1997
No.108 YAMAHA CLP550 22449 2  
No.109 YAMAHA CLP550 42552 2  
No.110 YAMAHA CLP550 45373 2  
No.111 YAMAHA CLP711 001073 3 1996
No.112 YAMAHA CLP820 003129 3 1998
No.113 YAMAHA CLP860 004807 3 1998
No.114 YAMAHA CLP860 005539 3 1998
No.115 YAMAHA CLP860 010861 3 1999
X YAMAHA CLP870      
No.116 YAMAHA CLP870 005997 3 1999
No.117 YAMAHA CLP911 003384 3 1997
No.118 YAMAHA CLP950 608942 3  
No.119 YAMAHA CVP103 006662 3 2000
No.120 YAMAHA CVP103 009383 3 2000
No.121 YAMAHA CVP103 011569    
No.122 YAMAHA CVP105 002446 3 1999
X YAMAHA CVP107      
No.123 YAMAHA CVP204 602106 3 2003
X YAMAHA CVP3      
No.124 YAMAHA CVP3 9484 2  
No.125 YAMAHA CVP305C JCLX01022 3 2005
No.126 YAMAHA CVP307 JCNI01011 3 2007
No.127 YAMAHA CVP403 JCOY01080 3 2008
No.128 YAMAHA CVP5 18700 2  
No.129 YAMAHA CVP50 015961 2  
No.130 YAMAHA CVP55 013119 2  
No.131 YAMAHA CVP55 024234 2  
No.132 YAMAHA CVP55 027052 2 1993
No.133 YAMAHA CVP69 006962 3 1996
No.134 YAMAHA CVP7 4914 2  
No.135 YAMAHA CVP8 62593 2  
No.136 YAMAHA CVP92 017105 3 1998
No.137 YAMAHA CVP98 008360 3 1999
No.138 YAMAHA DGP1 unknown 3 2002
No.139 YAMAHA DGP1 不明 3  
No.140 YAMAHA DUP7 035852 3 2001
No.141 YAMAHA EL37 018571   1995
No.142 YAMAHA EL500 027571   2001
No.143 YAMAHA ELB01 JCNK01753    
No.144 YAMAHA ELB01 JCPI014723   2009
No.145 YAMAHA ELSU- M01C JARY01031    
No.146 YAMAHA YDP121 010249 3 2001
No.147 YAMAHA YDP123 616316 3 2003
No.148 YAMAHA YDP131C JBMX01693 3 2006
No.149 YAMAHA YDP135R JCRY01107 3 2011
No.150 YAMAHA YDP151C JCLP02006 3 2005
No.151 YAMAHA YDP151C JCNM02644 3 2007
No.152 YAMAHA YDP160 JCOI01297 3 2008
No.153 YAMAHA YDP160 JCOO01575 3 2008
No.154 YAMAHA YDP161B JCRK01068 3 1995
No.155 YAMAHA YDP162R JCMJ01126 3  
No.156 YAMAHA YDP201 006138 3 2000
No.157 YAMAHA YDP201 010168 3 2001
No.158 YAMAHA YDP88 22657 2 1996
No.159 YAMAHA YDP-S30C JCON01162 3 2008
No.160 YAMAHA YDPS31 JCRN01048 3 2011
Có thể bạn quan tâm
0985 982 949